Copywriter, a własna działalność gospodarcza?

gospodarcza-img-640.jpg

To pytanie zadaje sobie wiele osób, chyba nie ma takiej osoby na świecie, która by się nad tym pytaniem nie pochyliła, chociażby przez moment nad nim nie zastanawiała: jak zostać Copywriterem , czy żeby zostać nim, to trzeba prowadzić już natychmiast zarejestrowaną własną działalność gospodarczą?

Otóż sprawa wygląda mniej więcej tak: od roku 2018 na mocy nowelizacji ustawy dotyczące zatrudniania i kwestii finansowych, a dokładniej spraw skarbowo- podatkowych. Istniejąca zmiana w przepisach dotyczących wykonywania między innymi zawodów wolnych dopuszcza, zezwala na prowadzenie -niezarejestrowanej działalności gospodarczej.
Równocześnie ustawodawca tutaj zastrzegł, że dochód z takiej niezarejestrowanej (przynajmniej na początku) – prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć połowy kwoty najniższego obecnego wynagrodzenia, ustalonego w danym roku (albowiem chodzi o średnią krajową).
Przykładowo w roku 2020 została ona ustalona przez polski rząd na kwotę o wysokości: 2350 zł, więc niezarejestrowana działalność gospodarcza osoby fizycznej- może maksymalnie osiągnąć dochód w postaci: 1150 zł.


Ciekawe: https://www.globaledukacja.edu.pl/


Natomiast w momencie, gdy dana osoba fizyczna osiągnie dochód przekraczający kwotę: 1150 zł, wówczas musi ona w ciągu 7 kolejnych dni dokonać zarejestrowania- świadczonej przez siebie działalności gospodarczej (pracy).
W przeciwnym razie, jeżeli osoba fizyczna tego nie zrobi, wtedy w takiej sytuacji tejże osobie- grożą konsekwencje prawne oraz odpowiedzialności karno- skarbowa.

Uwaga!: Najczęściej Copywriterzy pracują na tzw. umowę zlecenie, rzadziej na podstawie umowy o pracę.

Dodaj komentarz